Bel voor pro deo bezwaar: 088 - 629 00 62(lokaal tarief)

Uitkomst herkeuring Wajong aanvechten?

De regering is voornemens elke Wajonger die kan werken, aan het werk te zetten (participatie). De wet die dit mogelijk gaat maken is de Participatiewet. Deze wet is reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Na goedkeuring in de Eerste Kamer treedt deze wet in werking op 1 januari 2015. Ook voor huidige Wajong gerechtigden heeft deze wet gevolgen.

Gevolgen Participatiewet voor Wajong

Een jonggehandicapte die op dit moment een Wajong uitkering ontvangt, zal worden opgeroepen voor een herkeuring als hij of zij onder deze wet valt. De herkeuring dient ertoe te onderzoeken of de ontvanger de uitkering mogelijkheden heeft tot het verrichten van werk.

Bezwaar tegen uitkomst herkeuring

Als het UWV oordeelt dat je mogelijkheden hebt om te werken, zul je - eventueel via de gemeente - op zoeken moeten gaan naar werk. Tegen deze beslissing van het UWV kun je een bezwaarschrift indienen. Het UWV zal dan het besluit opnieuw opnieuw beoordelen. Onze Wajong advocaten staan je bij als u bezwaar wilt indienen tegen een besluit over de Wajong. Ook pro deo indien mogelijk.

Weigering Wajong?

Heb je als jongere een Wajong uitkering aangevraagd, maar is deze geweigerd? Een van onze Wajong advocaten helpt je en dient een bezwaar- of beroepschrift in. Zo worden je kansen op toekenning van de uitkering vergroot. In de meeste gevallen kost de inzet van een advocaat je niets. Enkel een kleine bijdrage wordt gevraagd.

alertLet op: tegen een besluit moet je binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Wajong Bezwaar Herkeuring

Wajong Bezwaar Herkeuring is een onderdeel van het Landelijk Bureau Bezwaar Uitkeringen (LBBU). Bij het LBBU zijn alleen advocaten aangesloten met als specialisatie het sociale zekerheidsrecht. Logo Landelijk Bureau Bezwaar Uitkeringen

Logo Nederlandse Orde van Advocaten

SSZ advocaten

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht


Ja! Ik wil bezwaar maken